Tu­le lau­an­tai­na moik­kaa­maan ja ky­se­le­mään voi­mas­sao­le­vat tar­jouk­set, se­kä osal­lis­tu­maan arvontaan!
Seu­raa tu­le­vien vii­kon­lop­pu­jen näyt­te­ly­ta­pah­tu­mia tai käy pai­kal­la kun Si­nul­le käy.

-11.3.2017  mm. Luo­pioi­sis­sa ja Päl­kä­neel­lä myyn­nis­sä ole­vat kohteet.

Näh­dään­hän lauantaina!