MUISTATHAN ETTÄ JOULU LÄHESTYY

Mi­kä oli­si­kaan pa­rem­pi lah­ja, kuin lah­ja­kort­ti, jol­la voi päi­vit­tää ko­tin­sa pin­nat uusik­si, teh­dä ar­jes­ta toi­mi­vam­man, stai­la­ta ko­din myyn­ti­kun­toon, vaik­ka­pa jär­kä­tä juh­lia tai vain os­taa uniik­ke­ja käyt­tö­tuot­tei­ta ja sisustustavaraa.

HANKI NYT LAHJAKORTIT,  jou­lui­nen yl­lä­tys kau­pan­pääl­le jou­lu­vii­kol­le asti!!!

By |2019-09-27T09:42:45+03:0023 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments

MIMOSA ‑tapahtuma lähestyy! Tule katsomaan osastoni!

MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa osas­tol­ta­ni löy­dät myös nä­mä tuot­teet! Mm. pui­sia la­sin- ja mu­ki­na­lusia eri ku­vioil­la, se­kä vii­ni­tonk­ka­te­li­nei­tä by De­sign Poh­jo­la (ps. teh­dään myös ti­lauk­ses­ta). Li­säk­si eri­lai­sia si­sus­tus­tuot­tei­ta it­sel­le tai lah­jak­si. Pai­kan­pääl­lä kä­teis­mak­su. 🙂 Kaik­kien su 6.11.2016 yh­teys­tie­ton­sa osas­tol­le, se­kä fb ‑si­vul­le jät­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan hiek­ka­pääl­lys­tet­ty la­si­lyh­ty täyn­nä kynt­ti­löi­tä! KAIKISTA su 6.11. va­ra­tuis­ta töis­tä ‑10% hin­nas­ta pois! Tu­le ja kat­so mi­tä muu­ta ki­vaa meil­lä on esil­lä, siis Päl­kä­neel­le Kel­tai­seen Ta­loon tu­le­va­na su 6.11. klo 12–16!!!

By |2016-11-01T14:04:19+02:001 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments

Suunnittelijan iloksi puuhun voi luottaa!

Kyl­lä se puu vaan tai­puu niin­kuin ha­lu­taan.. Si­sus­tus­työ sai lop­pu­hui­pen­nuk­sen kun suun­nit­te­le­ma­ni ti­lan­ja­ka­ja saa­tiin pai­kal­leen! Kii­tos puusep­pä El­ja Pyyk­kö ja Elmwood, lop­pu­tu­los oli niin suun­nit­te­li­jan kuin asiak­kaan­kin mie­leen! (24.10.2016)

By |2016-11-01T13:39:33+02:001 marraskuun, 2016|Yleinen|0 Comments