Design Pohjola

Tervetuloa Design Pohjolan maailmaan!

De­sign Poh­jo­la tar­jo­aa sisustus‑, stailaus‑, mai­nos- ja kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lui­ta niin yk­si­tyi­sil­le kuin yri­tyk­sil­le­kin, ko­tei­hin, ke­sä­asun­toi­hin, te­ras­seil­le, par­vek­keil­le, työ­pai­koil­le… siis kai­kil­le Teil­le ja kaik­kiin tiloihin. 

De­sign Poh­jo­lan ta­ka­na olen mi­nä Eri­ka Poh­jo­la. Tar­joan myös eri­lais­ten juh­la­ti­lai­suuk­sien ylei­sil­meen ja so­mis­tuk­sen suunnittelua. 

On ky­se sit­ten kut­su­kor­teis­ta tu­le­viin juh­lii­si, uu­den yri­tyk­se­si käyn­ti­kor­teis­ta, rak­kaan ko­ti­si myy­mi­ses­tä tai uu­den si­sus­tus­suun­nit­te­lus­ta, niin kaik­ki pal­ve­lut saat sa­man ka­ton alta.

Ota roh­keas­ti yh­teyt­tä ja ky­sy lisää!
Jo pik­ku­ra­hal­la voit saa­da suur­ta aikaan!
 
Mi­kään työ tai toi­ve ei ole lii­an pie­ni tai suu­ri toteutettavaksi.
Pa­la pa­lal­ta, pik­ku­hil­jaa, tai kaik­ki ker­ral­la kun­toon. Si­nä päätät.