Mainos- ja markkinointisuunnittelu

Olet­pa pe­rus­ta­mas­sa uut­ta yri­tys­tä ja tar­vit­set lo­gon, tai si­nul­la on jo toi­mi­va yri­tys, mut­ta käyn­ti­kor­tit ja esi­te puut­tu­vat ja il­moi­tus pai­kal­lis­leh­teen­kin pi­täi­si laatia.

Vai lä­hes­tyy­kö merk­ki­päi­vä jo­ta ha­luat juh­lis­taa, mut­ta kut­su­kor­teis­ta ja juh­la­ma­te­ri­aa­lis­ta ei ole tietoakaan?

On ky­se sit­ten juh­lien pöy­tä­kor­teis­ta, yri­tyk­sen lo­gos­ta tai ik­ku­na­tar­rois­ta, niin apu löy­tyy yli 20 vuo­den kokemuksella.

Teen juh­la- tai yri­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta toi­vei­de­si mukaiset.

Ky­sy tar­jous­ta roh­keas­ti, suun­nit­te­lu ja to­teu­tus on hal­vem­paa kuin luuletkaan!

Mai­nos- / graa­fi­nen suun­nit­te­lu 50€ / h tai ky­sy tarjous!

Esim.

 • Käyn­ti­kort­tien te­ko 190 €. sis.  3–5 kort­tieh­do­tus­ta, pai­na­tuk­sen ja 200 kpl yk­si­puo­lei­sia kort­te­ja val­miik­si saatettuna.
 • Lo­go­suun­nit­te­lu 280 € sis. 3–5 lo­goeh­do­tus­ta + val­miin ver­sion, mv+väriversio, eri tal­len­nus­muo­dot, val­mis lo­go asiak­kaan va­paas­sa käy­tös­sä il­man eril­lis­tä kustannusta
 • Kut­su­kort­tien suun­nit­te­lu 200 € sis. suun­nit­te­lun, ku­van­kä­sit­te­lyn, 2 ‑ehdotusta/vedosta, pa­pe­ri, tu­los­tus, tait­to ja leik­kaus val­miik­si kor­teik­si. Kut­su­kort­tei­hin li­säk­si kappaleveloitus: 
  • mi­ni­mi 10 kpl á 10€ /kpl
  • 11–30 kpl = 7 €/ kpl
  • 31–49 kpl = 5 € / kpl
  • 50 -> kpl = 4 €/ kpl

Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron 24%