Hin­ta si­säl­tää suun­nit­te­lun, ku­van­kä­sit­te­lyn, pa­pe­rin (va­ras­to­va­li­koi­ma), tu­los­tuk­sen, leik­kauk­sen ja tai­ton = kut­sut täy­sin val­mii­na asiakkaalla. 🙂

Ti­laus 29.5.–30.6.2017. To­teu­tus voi ol­la myöhemminkin.