Design Pohjola mukana MIMOSA ‑naiset yhdessä tapahtumassa Pälkäneellä 6.11.2016!

De­sign Poh­jo­la myös mu­ka­na omal­la osas­tol­laan MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa!

mimosa-kuvaMIMOSA ‑nai­set yh­des­sä ‑ko­ko­aa nai­set, yri­tyk­set ja päl­kä­ne­läi­set.  Mi­tä kaik­kea nai­set osaa­vat­kaan Päl­kä­neel­lä? Tu­le ja ihastu!

Rin­ta rot­tin­gil­la me MI­MO­SA-nai­set ha­luam­me näyt­tää Si­nul­le osaa­mi­sem­me, ha­luam­me pal­vel­la Si­nua hy­vin ja enem­män­kin, toi­vom­me nais­ten ja mik­sei mies­ten­kin huo­maa­maan pal­ve­lum­me. Yh­des­sä te­ke­mi­nen on iso voimavara.

MIMOSA ‑ta­pah­tu­mas­sa voit tu­tus­tua, os­taa, viih­tyä ja kahvitella.

MIMOSA – Nai­set yh­des­sä – ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään 6.11.2016 klo 12–16 Nui­jan­ta­los­sa Onk­kaa­lan­tie 102, Pälkäne.

MIMOSA – Nai­set yhdessä
Pau­la Suk­sia, Pau­lan Nosh
An­ja Wäh­ling, An­ja Wäh­ling tmi
Ter­hi Kal­lio, Me&i
Noo­ra Vir­ta­nen, Noo­ran tans­si- ja teatterikoulu
Min­na Kan­kaan­pää, Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja Min­na Kankaanpää
Eli­na Mä­ki­nen, Sar­ka­sen ti­lan jäätelö
Jaa­na Hok­ka­nen, Nanouchkabeads
Ker­li Kyt­tä­lä, Kau­neus­Sa­lon­ki Gerly
Noo­ra Ros­berg, Spirraali
Min­na Lil­je­dahl, Mielilaulu
Kir­si Urk­ko, Apu­kik­ka Kir­si Urkko
Reet­ta Heik­ki­lä, Val­men­ta­ja Reet­ta Heikkilä
Eri­ka Poh­jo­la, De­sign Pohjola
Ca­ri­ta Lind­holm, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Lind­holm Oy
He­li Ra­pat­ti, Kel­tai­nen Talo