Päl­kä­neel­tä uut­ta pot­kua kevääseen!

Per­so­nal Trai­ner Jaa­na Ke­to­lal­le suun­ni­tel­tu lo­go sii­vit­tää tun­ne­tuk­si tulemista.

Ke­sää odo­tel­les­sa on hy­vä het­ki miet­tiä omaa jak­sa­mis­taan ja luot­taa am­mat­ti­lai­sen apuun,

oli ky­se sit­ten lii­kun­taoh­jeis­ta, ruo­ka­va­lios­ta tai ko­ko­nais­val­tai­ses­ta elämänmuutoksesta!