Asiakkaan uusi merellinen kylpyhuone valmis!

Asiak­kaan kyl­py­huo­ne- ja sau­na­re­mont­ti val­mis! Ve­den­vih­re­ää, hiek­ka­ran­taa ja ri­paus räis­ky­viä vä­re­jä. Avain­sa­noi­na viih­ty­vyys, toi­mi­vuus ja sel­keys. 🙂

By | tammikuu 26th, 2017|Yleinen|4 Comments

Design Pohjolasta kuukauden yrittäjä!

De­sign Poh­jo­la kiit­tää ja on po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt ja to­del­la kii­tol­li­nen jou­lu­kuun yrit­tä­jäk­si -va­lin­nas­ta!

Tä­mä tuo in­toa ja li­sä­mo­ti­vaa­tio­ta yrit­tä­mi­seen. Suu­ri kii­tos Päl­kä­neen Yrit­tä­jät ja Päl­kä­neen kun­ta huo­mios­ta.

Kuu­kau­den yri­tys: De­sign Poh­jo­la on löy­tä­nyt puo­les­sa vuo­des­sa tu­ke­van ja­lan­si­jan Päl­kä­neel­tä ja Pir­kan­maal­ta

http://shl.fi/tag/design-pohjola/

Kodin suunnittelussa pienikin apu vie pitkälle


 

By | tammikuu 26th, 2017|Yleinen|0 Comments